Velferdsteknologi skal hjelpe den enkelte bruker og pleiepersonale med å løse dagliglivets arbeidsoppgaver.
Du finner mer informasjon om ulike produkter her:

Hverdagsliv
Barn jubler - har klart en oppgave på PC'en
krykker hjelper
Tips oss om nye produkter