Om Selvhjulpen.no

Selvhjulpen.no skal være en ressurs for deg som ønsker å vite hvilke moderne, velferdsteknologiske produkter og løsninger som finnes tilgjengelig i markedet, enten du er bruker selv, pårørende, helsepersonell, politiker eller innbygger.

 

Med velferdsteknologi mener vi løsninger og teknologier som gir økt

  • trygghet, mestring, aktivitet og selvstendighet for den enkelte
  • bedrer kvalitet, arbeidsmiljø og ressursutnyttelse i velferdssektoren

 

Vi skal vise produkter og løsninger fra mange ulike leverandører på en og samme nettside – Selvhjulpen.no.  Ansatte i helsetjenestene, brukere og pårørende har etterlyst en løsning som gir enkel tilgang til hva som finnes av velferdsteknologi og moderne hjelpemidler uten å måtte lete på mange nettsider og hos flere leverandører. En slik løsning skal  Selvhjulpen.no levere. Samlet og oversiktlig informasjon vil gjøre det enklere å finne produkter og løsninger som gjør at hverdagen kan bli bedre for både bruker, pårørende og fagpersonell.

Tips oss om nye produkter